• Intranet Nedir?

    Intranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır.
    Intranet’ ler gateway’ ler ile diğer network lere ba […]

    Share Button